ОАИЛ

Началник Отделение

Д-р Кирил Кирилов Иванов

kiril_ivanov_oail

Завършва медицина през 1984г в Медицинска Академия гр.София.

 От 1984 до 1987 г. -работи като анестезиолог в Общинска болница -гр.Лом.

 През 1988г. придобива специалност по анестезиология и реанимация.

 От 1991г.-научен сътрудник І степен в ТМИ.

 1992- 2006- Началник ОАИЛ към ТМИ.

 От 2007г – Началник  Анестезиологично отделение към централен     операционен блок при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов ”

 ОТ 2016г. -Началник ОАИЛ Към НМТБ „Цар Борис ІІІ ”

 2008- 2009г.-завършена магистратура по здравен мениджмънт .

Тел. : 02 932 3729

ст. мед. сестра

Величка Иванова -специалист по здравни грижи.

Д-р Тодор Дерменджиев

завършва медицина през 1984 г. ,специалност анестезиология и реанимация.

Д-р Илиян Иванов

завършва медицина  през 1984г., специалност анестезиология и реанимация.

Д-р Емилия Стоилова

специалност – анестезиология и реанимация.

Д-р Емил Алексиев-лекар специализант .

Д-р Мирослав Мирчев – лекар специализант.

В отделението се извършва обезболяване на оперативни интервенции в   областта на коремна хирургия ,гинекология ,ортопедия и  травматология,УНГ,урология.

Следоперативно лечение на оперирани пациенти и на такива с остри нарушения на основните жизнени функции.

Отделението разполага със съвременна апаратура за провеждане на анестезии и мониториране на пациенти.

oail