Отделение по УНГ

УНГ ОТДЕЛЕНИЕ – 5 легла

Аудиологична секция за изследване
Отделението има собствен операционен блок

ung4 ung3

Тук се извършва профилактична и експертна дейност на УНГ заболяванията,
стационарно лечение на хроничните УНГ болести и хирургични дейности,
които подобряват функцията на слуха, на носното дишане и гласообразуването.
В отделението се правят аудиометрични, ехографски и ендоскопски изследвания,
а също и някои видове оперативни интервенции под ендоскопски контрол.

DSC_0251

Д-р Харалампи Василев

 • Завършва Медицинска академия – София през 1977г.
 • От 1977г. до май 1980г. е общопрактикуващ лекар по разпределение.
 • През 1984г. взема специалност УНГ болести.
 •  От май 1980г. до 1988г. е старши асистент в Катедрата по УНГ болести на Медицинска академия – София, след което е научен сътрудник – І степен в УНГ отделение на Националната Многопрофилна Транспортна болница „Цар Борис III” – София.
 • През 1993г. е назначен за началник Отделение по УНГ болести, където работи и до момента.
 • Има 53 научни публикации – самостоятелни и в колектив.
 • Професионалните му умения са насочени към ултразвукова и ендоскопска диагностика и
  ендоскопско оперативно лечение на ЛОР – органите.
 • Владее руски и френски език.

ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ:

 1. д-р ХАРАЛАМПИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ , Началник УНГ отделение

Трудов стаж – общ  38 г. 6 мес., по специалността – 36 г., от които  8 г.6 мес., като асистент в УМБАЛ „Царица Йоанна” и 28 г. в УНГ отделение при НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Придобита специалност за УНГ болести през 1984 г.

д-р ИРЕНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

Началник на УНГ отделение

Трудов стаж:

ЦСМИ г. Монтана – 12.2002 до 12.2008 г.; УМБАЛ „Царица Йоанна” София УНГ отделение от 01.2009 до 12.2012 г.

От 04.2013 до момента УНГ отделение НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Придобита специалност – УНГ болести 12.2012 г.

д-р ВАЛЕРИЯ ВАНКОВА КОЦЕВА

Общ стаж – 38г.3 м; по специалността – 26 г.

От м.април 1978 г. до м.септември 1984 СКК „Момин проход”, от 1984 г. НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Придобита специалност -12.1989 г.

Д-р Петър Цанков

ІІ. В отделението по УНГ болести към НМТБ „Цар Борис ІІІ” се извършват оперативни интервенции в областта на ушите, носа, гърлото, аудиометрично изследване на слуха, тимпанометрия, изследване на стапедиус рефлекс, ехография на околоносните кухини, ендоскопско изследване с твърда и флексибилна оптика на носните кухини, носоглътката и ларинкса.

Отделението работи с всички възрастови групи.

ІІІ. Телефон за връзка 02/932 37 65

02/932 22 28

Служебен адрес:
гр.София, п.к.1233, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 108
НМТБ „Цар Борис ІІІ”