Отделение „Експертиза в авиотранспорта“

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕКСПЕРТИЗА В АВИОТРАНСПОРТА – АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-01 /AeMC-01 (КАМО)/

avio_nach

Организацията на работа и функционалните задължения на Отделение „Експертиза в Авиотранспорта” – ОЕА – Авиомедицински Център-01 /AeMC-01 (КАМО)/ към Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” се определя от задължителните изисквания на EASA – Европейската агенция по авиационна безопасност, ICAO – Международната организация за гражданска авиация и българското законодателство в областта на авиомедицинската експертиза и сертифициране на авиационни специалисти.

avio1

В ОЕА – AeMC-01 (КАМО) се извършват следните дейности:

 • Извършване на първоначална и периодична медицинска и психологическа експертиза за професионална годност за различните класове авиационни специалисти – професионални пилоти, любител пилоти, LAPL, бордни инженери, навигатори и радисти, парашутисти, балонисти, мотоделтапланеристи, бордни съпроводители, стюарди и стюардеси, ръководител полети и др.
 • Медицински и психологически подбор на кандидатите за работа и кандидати за обучение в организации с авиационна насоченост;
 • Профилактични и диагностични прегледи;
 • Оказване на психологическа помощ при аварии, бедствия, катастрофи;
 • Консултиране на комисиите по разследване на авиационни произшествия към Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

avio3

В ОЕА – AeMC-01 (КАМО) работят 10 лекари (трима от които са АМЕ), 4 медицински сестри, един клиничен лаборант, един технически сътрудник и две санитарки. По-голяма част от лекарите са с повече от една клинична специалност.

avio5   avio7   avio12   avio16   avio15

 

На територията на ОЕА – AeMC-01 (КАМО) е ситуирана и Лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите, в която се извършва психологическа оценка и подбор на авиационните специалисти. В нейния състав влизат двама авиационни психолози – Е. Пенчева и Д. Георгиева.

avio11   avio10

 

Съгласно изискванията на Европейската агенция по авиационна безопасност (ЕASA) за извършване на авиомедицинско освидетелстване AeMC-01, както и трите АМЕ в него, са одобрени и имат издадени съответните Удостоверения от Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“ (ГД „ГВА“) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

 • Д-р Н. Райнов – АМЕ

 

DSC_0569

Началник Сектор.

Има признати специалности по „Вътрешни болести” и „Социална медицина“, както и курс по “Авиационна медицина” към ОАМНИИ и специализиран курс по „Здравен мениджмънт”.

Извършва експертни прегледи за авиомедицинско освидетелстване.

Преминал е всички необходими за АМЕ курсове в Холандия и България.

Има участия в редица международни научни конгреси и конференции в Япония, Англия, Израел, Сингапур, Бразилия, Испания, САЩ, Нова Зеландия, Белгия, Австрия, Унгария, Румъния и др., както и в множество научни форуми в България.

Председател е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р Е. Караджов – АМЕ

 

avio13

Началник ОЕА – AeMC-01 (КАМО) и Завеждащ “Очен кабинет” на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по „Очни болести”, както и специализиран курс по „Здравен мениджмънт”.

Извършва експертни прегледи за авиомедицинско освидетелстване, както и амбулаторни и профилактични очни прегледи с множество апаратни методи.

Преминал е всички необходими за АМЕ курсове в Холандия и България.

Има участия в редица международни научни конгреси и конференции в Австрия, Унгария, Хърватска, Гърция, Румъния и др., както и в множество научни форуми в България.

Секретар е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM). Член е на Съюза на офталмолозите в България.

 

 

 • Д-р Р. Рангелов – АМЕ

 

Завеждащ “Кабинет вътрешни болести” в ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по “Вътрешни болести”.

Извършва експертни прегледи за авиомедицинско освидетелстване, както и амбулаторни и профилактични прегледи по вътрешни болести. Провежда функционално изследване на дишането.

Преминал е необходимите за АМЕ курсове.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р О. Василева

 

Завеждащ “Кардиологичен кабинет” в ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има признати специалности по “Вътрешни болести” и “Кардиология”, както и курс по “Авиационна медицина” към ОАМНИИ.

Извършва функционални неинвазивни кардиологични изследвания – велоергометрии, ехокардиографии,  холтер за 24 часово мониториране на ритъм и кръвно налягане, както и консултира АМЕ по проблемите на авиационната кардиология. Участва в множество клинични проучвания и има научни публикации.

Има участия в международни научни конгреси и конференции в Япония, Полша и др., както и в редица научни форуми в България.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM). Член е на Дружеството по кардиология и Дружеството по хипертензиология.

 

 

 • Д-р Д. Коликовска

 

Завеждащ Кабинет “Хирургичен” на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по “Хирургия”.

Провежда експертен хирургичен преглед на авиационните специалисти, както и амбулаторни и профилактични хирургични прегледи. При необходимост извършва хирургична обработка на рани и амбулаторни интервенции.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р К. Вълкова

 

Завеждащ Кабинет “АГ” на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по “АГ”.

Извършва експертен акушеро-гинекологичен преглед, както и амбулаторни и профилактични АГ прегледи. Провежда ехографско изследване на коремни органи и малък таз. Взима секрети за микробиологично изследване и цитонамазка..

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р М. Боянова

 

Завеждащ “Неврологичен кабинет” на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по “Нервни болести”, както и курс по “Авиационна медицина” към ОАМНИИ.

Извършва експертен неврологичен преглед, както и амбулаторни и профилактични неврологични прегледи. Провежда електроенцефалографски изследвания.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р А. Езерски

 

Завеждащ „Кабинет по УНГ“ на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по “УНГ болести”.

Извършва експертен УНГ преглед, както и амбулаторни и профилактични УНГ прегледи. Провежда изследване на слуха с аудиометрия /тонална и говорна/; тимпанометрия, изследване на вестибуларната устойчивост с въртящ се стол. При необходимост се извършват медицински манипулации в областта на ушите, носа и гърлото.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

 

 • Д-р Р. Груева

 

Завеждащ „Клинична лаборатория“ на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по „Клинична лаборатория”.

Провежда лабораторните изследвания на подлежащите на медицинско освидетелстване авиационни специалисти, както и на преминаващите амбулаторни и профилактични прегледи в ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има участия в международни научни конгреси и конференции в Япония и др., както и в редица научни форуми в България.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM). Член е на Националното дружество по клинична лаборатория.

 

 

 

 • Д-р П. Марков

 

Завеждащ „Кожен кабинет“ на ОЕА – AeMC-01 (КАМО).

Има призната специалност по „Дерматовенерология”.

Провежда при необходимост кожно-венерологични консултации при авиомедицинското освидетелстване, както и при амбулаторни и профилактични прегледи.

Член е на Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, която е член на Европейско дружество по авиационна и космическа медицина (ESAM).

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО АВИАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ

 

Лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към Консултативно диагностичен блок на НМТБ „Цар Борис ІІІ” е част от AeMC-01 (КАМО) (Авиомедицински център) с адрес София, бул. „Брюксел” № 1.

В лабораторията се извършва:

І. Психологическо освидетелстване на кандидати за притежаване на:

 1. Свидетелство за правоспособност за леки въздухоплавателни средства за самолети (LAPL(А)) за хеликоптери (LAPL(H)), за планери (LAPL(S)) и за балони (LAPL(B));
 2. Свидетелство за правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A)), на вертолет (PPL(Н)), на планер (SPL), на дирижабли (PPL(AS)) и на балони (BPL);
 3. Свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A)), на вертолет (CPL(Н)) и на дирижабли (CPL(As));
 4. Свидетелство за правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A));
 5. Свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A)) и на вертолет (ATPL(Н)).
 6. Свидетелство за правоспособност на борден инженер (F/E), щурман (F/N), борден радист (F/RO)
 7. Свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCO) и ученик ръководител полети;
 8. 8. Свидетелство за правоспособност на кабинен състав (C/C), борден съпроводител (F/C), борден оператор.

Психологическото освидетелстване на авиационните специалисти е част от дейността на AeMC-01 (КАМО) и се провежда в съответствие с изискванията на EASA – Европейската агенция по авиационна безопасност, ICAO – Международната организация за гражданска авиация и българското законодателство в областта на авиомедицинската експертиза и сертифициране на авиационни специалисти.

 

ІІ. Участие, като експерти по човешки фактор, при  разследване на причини за авиационни инциденти и произшествия към Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) на МТИТС.

ІІІ. Проучване и научни доклади по проблемите на човешкия фактор, авиационната психология и безопасността на полетите в гражданската авиация.

ІV. Оказване на спешна психологическа помощ на засегнати след авиационни събития лица.

 1. V. При необходимост се извършват индивидуално-психологически консултации.

 

Процедура на психологическото изследване:

Психологическото изследване се провежда след завършване на медицинските прегледи на кандидатите.

Първоначалното освидетелстване включва специализирани методики за оценка на изразеност на професионално значимите качества, съобразно лиценза, за който кандидатства лицето, както и преценка на индивидуалните качества и поведението. Провежда се в два дни за класове 1 и 3 и завършва с преценка на годността. Кандидатите с недостатъчно изразени професионално значими качества се решават като негодни.

Периодичните психологически прегледи се извършват в деня на медицинското освидетелстване и решението е съгласно изискванията на съответните наредби.

Психологическото изследване се извършва в първата половина на деня.

Явяващите се трябва да са добре отпочинали, закусили, без здравословни оплаквания и в добро психическо състояние, за което попълват декларация.

Качеството на извършваните психологични изследвания се гарантира, чрез прилагането на професионалните стандарти в областта на тестологията, психометрията и психодиагностиката.

 

          Структура и специалисти:

Специалистите в Лабораторията са сертифицирани авиационни психолози от Европейската асоциация по авиационна психология /EAAP/ и пълноправни членове на Дружеството на психолозите в България и регистрирани психолози. Притежават необходимата квалификация за работа с използваните методики, в съответствие с изискванията за притежаването на образователно-квалификационна степен – магистър.

 

Елена Благоева Пенчева, н.с. І ст. – Началник на Лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите, сертифициран авиационен психолог от ЕААП от 2004 г., консултант-психотерапевт системен подход, треньор по оказване на психосоциална подкрепа при критични събития и справяне с тревожност и страх от летене, координатор на секция по кризисна интервенция на ДПБ. Член на ЕААП – Европейската асоциация по авиационна психология, ДПБ – Дружество на психолозите в България, БААКМП – Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология. Преподавател по авиационна психология и човешки фактор в Технически университет София и редица авиационни учебни центрове. Има множество специализации в чужбина, научни публикации и участия в международни конференции и семинари в Япония, Канада, Германия, Унгария, Австрия, Испания, Малта и др.

 

Десислава Цветкова-Георгиева – сертифициран авиационен психолог от 2007 г., треньор по оказване на психосоциална подкрепа при критични събития и справяне с тревожност и страх от летене, координатор на секция по кризисна интервенция на ДПБ, консултант ситемен подход във фамилна терапия, EMDR терапевт. Член на Европейската асоциация по Авиационна психология, Дружество на психолозите в България, Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Преподавател в Авиационни учебни центрове (АУЦ) по авиационна психология и човешки фактор. Специализирала в Австрия, Германия, Испания, САЩ. Редовно поддържа професионална квалификация чрез участия в научни форуми и обучения в България и чужбина по проблемите на авиационната и кризисната психология и психотерапията. Автор и съавтор на научни доклади и статии.

 

Авиомедицински център АеМС – 01

София 1540, бул. Брюксел № 1