slide

НМТБ търси да назначи медицински сестри в Хирургично отделение и Операционен блок, акушерка в акушер-гинекологичен кабинет

НМТБ „Цар Борис III“ търси да назначи на пълен работен ден медицински сестри в Операционен блок и Хирургично отделение и акушерка в Акушер-гинекологичен кабинет . За повече информация – тел. 0887139005, Валентина Гьозова.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 02/932 64 96 Предварително записване между 11:00 и 14:00 ч. в работен ден. Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство. ВАЖНО…