slide

ЕКО Горна Оряховица

Дейността и функционалните отговорности на Експертно – консултативно отделение – Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис III” – София , са регламентирани от  приложението на следните наредби: Наредба №3 от 2011 г към ЗДвП – за водачи на МПС Наредба №54 – за медицинските и психологическите изисквания към персонала, осъществяващ…

Диагностично-консултативни кабинети

Кабинети „Вътрешни болести“ Кабинет „Гастроентерология“ Кабинети „Кардиология“ Кабинет „Алергология“ Кабинет „Хирургия и манипулационна “ Кабинет „Урология“ Кабинет „Ортопедия и травматология“ Кабинет „Спешен“ Кабинет „Акушерство и гинекология“ Кабинет „Нервни болести“ Кабинет „Очни болести“ Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“ Заповед 10.10.2018 г. Транспортна централна лекарска комисия – тел. 0879 355…