slide

Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 02/932 64 96 Явяването на ТОЛЕК става след предварително записване на дата и час на посочените телефони: 02/932 64 96 в работен ден, като срокът не трябва да е по-дълъг от два месеца преди изтичането на срока на свидетелството на МПС. Срокът на валидност…

slide

ЕКО Горна Оряховица

Дейността и функционалните отговорности на Експертно – консултативно отделение – Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис III” – София , са регламентирани от  приложението на следните наредби: Наредба №3 от 2011 г към ЗДвП – за водачи на МПС Наредба №54 – за медицинските и психологическите изисквания към персонала, осъществяващ…