slide

Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 873 Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859 Комисия за авиомедицинско освидетелстване Кабинети „Вътрешни болести“Кабинет „Гастроентерология“Кабинети „Кардиология“Кабинет „Алергология“Кабинет „Хирургия и манипулационна “Кабинет „Урология“Кабинет „Ортопедия и травматология“Кабинет „Спешен“Кабинет „Акушерство и гинекология“Кабинет „Нервни болести“Кабинет „Очни болести“Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“

slide

ЕКО Горна Оряховица

Дейността и функционалните отговорности на Експертно – консултативно отделение – Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис III” – София , са регламентирани от  приложението на следните наредби: Наредба №3 от 2011 г към ЗДвП – за водачи на МПС Наредба №54 – за медицинските и психологическите изисквания към персонала, осъществяващ…