slide

Охрана

Публична покана № в АОП 9037068. Отваряне оферти на 17.12.2014 г., 09.00 ч., адм. сграда, ет.4. ohrana (1)

slide

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на НМТБ

№ в АОП -00708-2014-0007 Добавени разяснения 11.12.2014 г. Добавено писмо от 17.03.2015 г. Добавена покана за жребии от 01.04.2015 г. Добавен протокол по чл.72 и приложение на 02.04.2015 г. Решение на възложителя от 03.04.2015 г. и приложения към него. Информация за сключени договори добавена на 18.05.2015 г. Добавен един брой…

slide

Обществена поръчка операционна маса

№ в АОП 00708-2014-0006 02.12.2016 г. Информация за изпълнение договор masa

slide

Доставка на медицински изделия за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Публикувано на 24.10.2014 г. в АОП № 00708-2014-0005. Допълнение от 24.02.2015 г. Medicinski_izdelia (2)

slide
slide

Публична покана за доставка и монтаж на стерилизатор

На 18.09.2014 г. от 11.00 ч., ет. 4, заседателна зала ще се извърши отваряне на постъпилите оферти по процедура с публична покана за ,,Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на парово – вакуумен стерилизатор, обучение на персонала за работа с апарата  и гаранционно обслужване на същият за нуждите на НМТБ ,,Цар…

slide

Образци на документация, количествена сметка и публична покана..

Образци на документация, количествена сметка и публична покана за процедура по глава 8А с предмет ,,Демонтаж, доставка и монтаж  на нова  дограма, обръщане около дограмата,шпакловка и латекс в помещения на клинична лаборатория и отделение по патологоанатомия за нуждите на НМТБ “Цар Борис ІІІ”София“. publ_pokana

slide
slide
slide

Охрана на НМТБ „Цар Борис ІІІ“

Качени решение и обявление в АОП Ohrana