slide

Доставка на лекарства по 15 обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Линк към АОП 02.07.2018 г. – 9 – Обявление скл.дог.2018 год. скан. Договори 2018_1 Договори 2018_2 18.06.2018g. – 29 – Обявление прекратяване ном. 76 15.06.2018г. – 28 Обявление прекратяване ном. 230 05.06.2018 г. -27.1Решение 85 04.06.2018 г. – 26 Решение 84 от 04.06.2018г. 30.05.2018 г. – 24 Решение 83 от…

slide
slide

Обявление за предварителна информация Медицински изделия

– 002 – Обявление предварителна инф.Мед.изделия сканирано

slide

Обявление за предварителна информация 2017 год.

22.12.2017 г. – 00 Предварително обявление 22.12.2017г.

slide

Доставка на Автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

01.02.2018 г. – 1 Договор сканиран – 2 Техн. спецификация – 3 Техн. предложение – 4 Ценово предложение 23.01.2018 г. – 16 Протокол 2 23.01.2018г. 09.01.2018 г. – 15 Протокол 1 09.01.2017– 00 Информация АОП 19.12.2017 г. – 0 Обява за общ. пор. по чл.20,ал.3 – 1 Инфор. лист –…

slide

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ Цар Борис III

19.12.2017 г. – 6 Протокол на комисия 19.12.2017г. – 7 Съобщение прекратяване 12.12.2017 г. – 5 Инф. за удължаване на срок АОП 30.11.2017 г. – 1- Обява за общ. поръчка чл.20, ал.3 – 2 Информация АОП – 3 Документация НМТБ – 4 Проект на Договор

slide

Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

07.01.2019 г. Изпълнени договори 20.12.2017 г. – 39 Обявление скл. договори – 1 Договор Арко Компани – 2 Технич. предложение Арко Компани ЕООД – 3 Ценово предложение Арко Компани ЕООД – 1 Договор Ридаком – 2 Технич. предложение Ридаком ЕООД – 3 Ценово предложение Ридаком ЕООД – 1 Договор Елта…

slide

Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

19.09.2017г. – 1.1 Договор Хроно – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

11.09.2017 – 1 Договор скан. – 2 Техническо предложение скан. – 3 Ценово предложение скан. – 4 Договор надзор 29.08.2017 г. – 11 Протокол 2 -29.08.2017г. 18.08.2017 г. – 20.1. Писмо разяснения 08.08.2017 г. – 9 Протокол 1 08.08.2017г. сканиран – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

12.07.2017 г. – 9 Съобщение за прекратяване 11.07.2017 г. – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа спецификация Прил.1 – 4 -Методика за оценка Прил.2 – 5 Документация Образци – 6 Линеен график Обр. 4А – 7 Ценово предл. КСС ОБР.5 – 8 _Проекто договор