Услуги по поддържане и ремонт на медицинско оборудване за нуждите на НМТБ ,,Цар Борис III“

tehn.spec.21.01.2014