ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ

17.03.2017 г.

– 8 договор наем

– 9 договор наем

– 10 договор наем

– 11 договор наем

– 12-договор Кафе автомати

13.02.2017 г.

– Заповед класиране

1-Заповед откриване

2-Документация и договор

3-Образци документ

4-Таблица – приложение 1

5-Депозит

6-Обява вестник