Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален Ехокардиограф за сърдечно съдова диагностика за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

02.08.2018 г.

– 19 Протокол 02.08.2018

26.07.2018 г.

– 18 Информация удължаване оферти 26.07.2018

17.07.2018 г.

– 1 Информация АОП

– 2 Обява

– 3 Техническа Спецификация

– 3.1 Образци документи