Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мултифункционален Ехокардиограф за сърдечно съдова диагностика за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

27.08.2018 г.

– 1.2 – Договор №58 27.08.18год. СКАНИРАН

– 1.3 – Договор подизпълнител СКАНИРАН

– 2 Техническа Спецификация

– 3 Техн. предложение

– 4 Ценово предложение

02.08.2018 г.

– 19 Протокол 02.08.2018

26.07.2018 г.

– 18 Информация удължаване оферти 26.07.2018

17.07.2018 г.

– 1 Информация АОП

– 2 Обява

– 3 Техническа Спецификация

– 3.1 Образци документи