Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 873

Явяването на ТОЛЕК става след предварително записване на дата и час на посочените телефони: 02/932 64 96 или 0879 355 873, като срокът не трябва да е по-дълъг от два месеца преди изтичането на срока на свидетелството на МПС.

Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859

Комисия за авиомедицинско освидетелстване

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Хирургия и манипулационна “
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Спешен“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“