Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел.
02/932 64 96

Явяването на ТОЛЕК става след предварително записване на дата и час на посочените телефони: 02/932 64 96 в работен ден, като срокът не трябва да е по-дълъг от два месеца преди изтичането на срока на свидетелството на МПС.

Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859

Комисия КАМО към АеМС-01 – тел. 02 / 937 16 41

ЕКО Г. Оряховица
Комисия ТОЛЕК – тел. 06128 22 11; 0879 605 363

Комисия ТОЛЕК Бургас – тел. 0879 355 864 /Записвания от 8 до 12 ч./

Комисия за авиомедицинско освидетелстване

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Хирургия и манипулационна “
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Спешен“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“