Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел.
02/932 64 96

Явяването на ТОЛЕК става след предварително записване на дата и час на посочените телефони: 02/932 64 96 в работен ден, като срокът не трябва да е по-дълъг от два месеца преди изтичането на срока на свидетелството на МПС.

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Във връзка с горното приканваме пациентите с увреждания, които се явяват на комисия ТОЛЕК да следят сроковете и да се записват навреме, за да се избегне ситуация в която ще останат без валидно СУМПС.

Това се отнася за всички ТОЛЕК комисии в страната.

Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Във връзка с горното приканваме пациентите с увреждания, които се явяват на комисия ТЦЛЕК да следят сроковете и да се записват навреме, за да се избегне ситуация в която ще останат без валидно СУМПС.

Това се отнася за всички ТЦЛЕК комисии в страната.

Комисия КАМО към АеМС-01 – тел. 02 / 937 16 41

ЕКО Г. Оряховица
Комисия ТОЛЕК – тел. 06128 22 11; 0879 605 363

Комисия ТОЛЕК Бургас – тел. 0879 355 864 /Записвания от 8 до 12 ч./

Комисия за авиомедицинско освидетелстване

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Хирургия и манипулационна “
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Спешен“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“