Диагностично-консултативни кабинети

Транспортна областна лекарска експертна комисия тел.
02/932 64 96

Предварително записване между 11:00 и 14:00 ч. в работен ден.

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА ТОЛЕК!

1.На тел. 02/932 64 96 всеки работен ден се записват пациенти с КАТЕГОРИЯ от „АМ до В“ С ИЗТИЧАЩИ СЛЕД 01.01.2021 г. СУМПС. Записват се максимум 15/петнадесет/ души за определена дата. Приемането на документите се извършва до 12:00 ч на съотвената дата по реда на записването.

2.На тел. 02/932 64 96 всеки работен ден се записват пациенти с изтекла валидност на СУМПС от всички категории до 31.12.2020 г., както и изтичащите след 01.01.2021 г. с всички категории освен тези от „АМ до В“, както и всички служители от системата на МТИТС и СП „Градски транспорт“ изпратени за освидетелстване от ТОЛЕК. Записват се максимум 15 /петнадесет/ души за определена дата. Приемането на документите се извършва до 12:00 ч. на съответната дата по реда на записването.

3.ПАЦИЕНТИ С НЕПЪЛЕН НАБОР ИЛИ ИЗТЕКЛИ СРОКОВЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ /6 -ШЕСТ МЕСЕЦА/ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ БЕЗ АНГАЖИМЕНТ ЗА ПРИОРИТЕТНО ЗАПИСВАНЕ НА НОВА ДАТА ОТ ТОЛЕК. УМОЛЯВАТ СЕ ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ТОЛЕК ДА СПАЗВАТ ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НМТБ.

Това се отнася за всички ТОЛЕК комисии в страната.

Транспортна централна лекарска експертна комисия тел. 0879 355 859

Във връзка с горното приканваме пациентите с увреждания, които се явяват на комисия ТЦЛЕК да следят сроковете и да се записват навреме, за да се избегне ситуация в която ще останат без валидно СУМПС.

Това се отнася за всички ТЦЛЕК комисии в страната.

Комисия КАМО към АеМС-01 – тел. 02 / 937 16 41

ЕКО Г. Оряховица
Комисия ТОЛЕК – тел. 06128 22 11; 0879 605 363

Комисия ТОЛЕК Бургас – тел. 0879 355 864 /Записвания от 8 до 12 ч./

Комисия ТОЛЕК Варна

„МБАЛ Варна“ ЕООД /бивша Транспортна болница/пл. „Славейков“ № 1

Прегледи: вторник, сряда и четвъртък. Получаване на готови протоколи: понеделник между 11.00 ч и 13.00 ч.
Информация за работата на комисията  и записване на тел. 0879 605 344

Комисия за авиомедицинско освидетелстване

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Хирургия и манипулационна “
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Спешен“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“