slide

Ръководство

Директор – д-р Райко Цветков Зам. директор  – проф. Иван Груев Главна мед. сестра – Светлана Ганева