slide

Ръководство

Директор – д-р Райко Цветков   Зам. директор  – доц. Иван Груев Главна мед. сестра – Светлана Ганева