Патoлого-анатомично отделение

В Отделението по патоанатомия НМТБ „Цар Борис ІІІ“ се извършват всички дейности предвидени по стандарта на патоанатомичните отделения. Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за изготвяне и отговаряне на биопсии взети с малкоинвазивни методи и от операции.Материалите са от всички области на медицинската дейност в различните клиники и отделения – хирургични, акушеро-гинекологични, вътрешни, очни, ушни, ортопедични и др.

pato2 pato1

Проф. Д-р Веселин Иванов Власов, д.м.н.,завеждащ патоанатомично отделение. От 1964 г. До 1967 г. е ординатор в аг отделение ,окръжна болница гр.Търговище. От !968 г до 1969 г е ординатор в аг болница „Т.Киркова“ София, а юли 1969 г до 1986 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по патоанатомия на ВМИ и Медицинска Академия,София.От 1986 г е ст.н.сътрудник /доцент/, а от 1989 г. до 2007 г. професор в НИПФ при МА,София. От август 2007 г до сега е завеждащ патоанатомичното отделение на НМТБ „Цар Борис ІІІ“.Проф.Власов има придобита специалност по патоанатомия и цитопатология ат 1976 г.Специализирал  е в СССР по имунология на туморите, онкопатология и патология на белодробните болести. Защитил е кандидатска дисертация /к.м.н./през 1976 г и докторска /д.м.н./ през 1989 г.Той е автор на 186 публикации в български и чуждестранни списаия, участвал е в 42 научни конгреса в България и чужбина, съучредител е на Бълканското  Онкологично Дружество в Атина, 15 години е бил в ръководството на дружеството по патология и организационните комитети на 5 конгреса по патология. Негови ученици работят в САЩ, Швейцария и Гърция. Проф.Власов е отговарял и консултирал биопсии на Правителствена болница, на Белодробните болници София област , в гр.Перник,  Кърджали и Козлодуй.

DSC_0509

 

За връзка: Е-mail vlasov_v@abv.bg, GSM 0886344066 , 0879605341, телефон 029322433. Адрес: София, бул. М.Луиза, 108, ет 3 Проф.Власов