Микробиологична лаборатория

Дейности, манипулации и процедури, които се извършват в отделението:

Основната дейност в клиничната микробиологична лаборатория е провеждането на изследвания, които установяват микробния причинител на дадено инфекциозно заболяване и неговата чувствителност към антибиотично лечение. В лабораторията се изследват материали от дихателната система, отделителната и половата система, кожата и меките тъкани и т.н.

Лабораторията има възможност да прави микробиологична диагностика чрез посявки на съответните материали, които са различни видове секрети (гърлен, носен, ушен, генитален, ранев), урини, хемокултури и др. След идентификация се прави нужната антибиограма. Използват се необходимите среди и консумативи.

mikro1 mikro2 mikro3 mikro4

Завеждащ лекар:

 Д-р Марина Янакиева Погончева

Трудов стаж: от 1987 г. до настоящия момент;

От месец май 2013 г. – до момента – завеждащ лаборатория по микробиология към болница НМТБ „Цар Борис III”;

10.1987 г. – 01. 1995 г. – лекар ординатор в микробиологична лаборатория в ХЕИ – гр. Ихтиман;

07.1995 г. – 11.2013 г. – лекар ординатор в микробиологична лаборатория – СРИОКОЗ – гр. София;

Образование – висше;

квалификация – медицина – 1986 г.;

„Медицинска академия, Висш Медицински Институт – София“; факултет по медицина.

Специализация и призната специалност:

  1. Придобита специалност по микробиология – МУ – гр. София – 1991 г.;
  2. Курсове за следдипломно обучение на НЦЗПБ.

 

Телефони и имейли за връзка:

Работно време: понеделник – петък от 07:30 до 14:30

Тел: 02/ 932 23 36

e-mail: nmtb_sofia@abv.bg

Адрес:
гр.София, п.к.1233, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 108
НМТБ „Цар Борис ІІІ”