Координация и контрол

Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ –София осъществява специфични функции на методическо ръководство, координация и контрол върху дейността на Многопрофилна транспортна болница – Пловдив и специализираните транспортни заведения – Транспортни диагностични консултативни центрове към Министерството на транспорта (ТДКЦ).