Контакти

София 1233
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 108

Тел: (02) 932 32 32 – Регистратура

Секретарка на директора:
Телефон: (02) 932 24 85
Факс: (02) 931 51 38
E-mail: nmtb_sofia@abv.bg

Комисия ТОЛЕК – тел. 932 64 96

Комисия ТЦЛЕК – тел. 932 21 63

Комисия КАМО към АеМС-01 – тел. 02 / 937 16 41

ЕКО Г. Оряховица
Комисия ТОЛЕК – тел. 06128 22 11; 0879 605 363

Комисия ТОЛЕК Бургас – тел. 056/840 822

Длъжностни лица по защита на личните данни:

Катя Кръстанова – 02/932 24 85

Деница Дишева – 02/932 24 23

Политика по защита на личните данни