Контакти

София 1233
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 108

Тел: (02) 932 32 32 – Регистратура

Секретар на директора:
Телефон: (02) 932 24 85
Факс: (02) 931 51 38
E-mail: nmtb_sofia@abv.bg

Комисия ТОЛЕК – тел. 02/932 64 96

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Във връзка с горното приканваме пациентите с увреждания, които се явяват на комисия ТОЛЕК, да следят сроковете и да се записват навреме, за да се избегне ситуация в която ще останат без валидно СУМПС.

Това се отнася за всички ТОЛЕК комисии в страната.

Записвания се приемат след предварително уговорен час на посочения телефон между 11 и 14 ч. в работен ден.

Изтеглете необходими документи за ТОЛЕК тук

Повече информация тук

Комисия ТЦЛЕК – тел. 02/932 21 63; 0879 355 859

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Във връзка с горното приканваме пациентите с увреждания, които се явяват на комисия ТЦЛЕК, да следят сроковете и да се записват навреме, за да се избегне ситуация в която ще останат без валидно СУМПС.

Това се отнася за всички ТЦЛЕК комисии в страната.

Записвания се приемат след предварително уговорен час на посочения телефон.

Изтеглете необходими документи за ТЦЛЕК тук

Повече информация тук

Комисия КАМО към АеМС-01 – тел. 02 / 937 16 41

ЕКО Г. Оряховица
Комисия ТОЛЕК – тел. 06128 22 11; 0879 605 363

Комисия ТОЛЕК Бургас – тел. 0879 355 864 /Записвания от 8 до 12 ч./

Длъжностни лица по защита на личните данни:

Катя Кръстанова – 02/932 24 85

Деница Дишева – 02/932 24 23

Политика по защита на личните данни