Услуги по поддържане и ремонт на медицинско оборудване

Добавен протокол по чл.68, ал.7 на 20.04.2015 г., протокол по чл.69а, ал.2 – 28.04.2015 г. Добавен протокол по чл. 72 и решение на възложителя от 13.05.2015 г. Добавени договори на 16.06.2015 г.

med_oborudvane