Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

12.07.2017 г.

– 9 Съобщение за прекратяване

11.07.2017 г.

– 1 Информация АОП

– 2 Обява

– 3 Техническа спецификация Прил.1

– 4 -Методика за оценка Прил.2

– 5 Документация Образци

– 6 Линеен график Обр. 4А

– 7 Ценово предл. КСС ОБР.5

– 8 _Проекто договор