Публична покана за доставка и монтаж на стерилизатор

На 18.09.2014 г. от 11.00 ч., ет. 4, заседателна зала ще се извърши отваряне на постъпилите оферти по процедура с публична покана за ,,Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на парово – вакуумен стерилизатор, обучение на персонала за работа с апарата  и гаранционно обслужване на същият за нуждите на НМТБ ,,Цар Борис III“ София“.

pokana_sterilizator