Пране, гладене и поддръжка на бельо и работно облекло

Добавен утвърден протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП на 20.03.2015 г. и договор на 21.03.2015 г.

prane