ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

21.04.2017 г.

13- Заповед прекратяване

– 1 Заповед

– 2-Документация

– 3 Образци документ

– 4 Таблица Приложение 1

– 5 Депозит

– 6 Обява вестник

– 8 Договор