ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ

25.11.2022 г.

– 1.1 – Договор № 16 от 25.11.2022 год. за ОП 1

23.11.2022 г.

– 1.1 – Договор № 15 от 18.11.22 год. и Приемо-Предавателен Протокол ОП 2

25.10.2022 г.

– 6 Протокол с вх.№13-3-1863_25.10.22г.

– 7 Заповед класиране_№ 73_25.10.2022г.

11.10.2022 г.

– 1.3 – Заповед № 71 от 10.10.2022 год.

14.09.2022 г.

– 1 – Заповед № 65 от 14.09.2022 год. и Приложение № 1

– 2 Документация и договор

3 Образци – документи

4 Таблица Приложение 1

23.03.2021 г.

Анекс към дог. 19 от 10.06.20г.

– Анекс към дог. 9 от 13.03.20г.

22.01.2021 г.

– 6.1 – Анекс №1 от 22.01.2021 год.

12.06.2020 г.

– 2.2.3 – Договр № 19 от 10.06.2020 год.

09.06.2020 г.

– 1.8.1 – Анекс №18 от 09.06.20 год. към Договор №15 от 01.06.2020 год.

– 1.7.1 – Анекс №17 от 09.06.20 год. към Договор №9 от 13.03.2020 год.

01.06.2020 г.

– 1.5 – Договор № 15 от 01.06.2020 год. ОП №3

30.03.2020 г.

Заповед 29 от 20.03.2020 спиране на скл. на договори

13.03.2020 г.

– 8 Договори

11.02.2020 г.

– 6 Протокол 13-3-350 от 11.02.2020г.

– 7 Заповед 12 от 11.02.20г. класиране

 

– 1 Заповед №92 от 16.12.2019г.

– 2- Документация и договор

– 3 Образци – документи

– 4 Таблица Приложение 1

– 5 Депозит