Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.

– 2 Обобщена информация