Извършване на строително-ремонтни работи – IV етаж сграда НМТБ

15.09.2016 г.

– 51.19.08.2016 Д.С.СМР IV етаж

remont_2016 (1)