Доставка на храна за пациенти на НМТБ ,,Цар Борис III“

Добавен протокол по чл.68, ал. 7 на 20.05.2015 г. Добавен протокол по чл. 72, ал.1 от ЗОП и решение от 28.05.2015 г. Добавен сключен договор на 22.06.2015 г.

hrana