Доставка на топлинна енергия за нуждите на НМТБ за 2016 г.

Линк към АОП

17.11.2016 г.

10-Договор-24-10-2016

12-Обявление

Становище предварителен контрол АОП

4-Решение