Доставка на реактиви и консумативи 2016 г.

Линк към АОП

08.01.2018 г.

– 1 Обявление ЕЛПАК

– 2 Обявление Марвена

– 3 Обявление БГ МЕД

– 4 Обявление Ридаком

– 5 Обявление Хроно

– 6 Обявление МТИ

– 7 Обявление ХИМТЕКС

– 8 Обявление АПР

– 9 Обявление Аквахим

– 10 Обявление Лабекс

– 11 Обявление Елта 90

13.02.2017 г.

– 23 Обявление Интер Бизнес – прекратяване

26.01.2017 г.

– 43 Решение прекратяване чл.110, ал.1, т.4

29.12.2016 г.

21-Обявление-сключени договори

68-08-12-2016-АПР-Реактиви

69-08-12-2016-Ридаком-реактиви

70-08-12-2016-Аквахим-реактиви

71-08-12-2016-МТИ-реактиви

72-08-12-2016-Елпак-реактиви

73-08-12-2016-Химтекс-реактиви

74-08-12-2016-БГ-МЕД-Реактиви

75-08-12-2016-Марвена-реактиви

76-08-12-02016-Хроно-реактиви

77-13-12-2016-Елата-90

28.11.2016 г.

20-Обявление-резултати-прекратени позиции

16.11.2016 г.

– 15 – Протокол 2-ри

– 15.1 Прил.1 ПРОТОКОЛ №2

– 15.2 – Приложение 2 ПРОТОКОЛ 2

– 15.3 Становище

– 16 – ПРОТОКОЛ 3-ти

– 16.1 ПРИЛ. №1 КЪМ ПРОТОКОЛ №3

– 16.2 – Прил.2 прекра. позиции към Протол.3

– 17 – ДОКЛАД

– 18 – РЕШЕНИЕ за класиране

– 18.1 ПРИЛ. №1 КЪМ РЕШЕНИЕ-104

– 18.2 – ПРИЛ №2 ИЗПЪЛНИТЕЛИ КЪМ РЕШЕНИЕ

– 19 – РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

26.10.2016 г.

Съобщение цени

10.10.2016 г.

19-1-Протокол 1 00708-2016-0004 Лаборатория

09.09.2016 г.

Отговор-запитване-2

31.08.2016 г.

Отговор запитване

26.08.2016 г.

– 16 Разяснения сканирани

24.08.2016 г.

– 1 РЕШЕНИЕ

– 2 Обявение

– 3 – Документация

– 4 ESPD-BG1

– 5 оферта

– 6 .Teh. predlojenie

– 7 Техническа спецификация

– 8 Ценово предложение

– 9 Cenowo predl.2

– 10 Декларация по чл.39, ал.3, б.в от ППЗОП

– 11 Deklaracia URISDIKCII Cl.3, t.8 Pril.11

– 12 Декларация-срок на валидност

– 13 Проект_на_Договор_