Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ Цар Борис III

19.12.2017 г.

– 6 Протокол на комисия 19.12.2017г.

– 7 Съобщение прекратяване

12.12.2017 г.

– 5 Инф. за удължаване на срок АОП

30.11.2017 г.

– 1- Обява за общ. поръчка чл.20, ал.3

– 2 Информация АОП

– 3 Документация НМТБ

– 4 Проект на Договор