Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на НМТБ „Цар Борис III“

03.05.2018 г.

– 10 Договор Мост Енерджи АД

– 10.1 Техн. спец. Мост Енерджи

– 10.2 Ценово предл. Мост Енерджи

20.04.2018 г.

– 21 Заповед втори места скан.

26.03.2018 г.

– 7 Протокол 2 26.03.2018

15.03.2018 г.

– 6 Протокол 1 сканиран

07.03.2018 г.

– 5 Инф.АОП Удълж.срок-скан.

22.02.2018 г.

– 1 Обява

– 2 Информация АОП

– 3 Документация и образци НМТБ

– 4 Проект на Договор