Доставка на медицински изделия

19.07.2017 г.

1- информация за изп.дог.Агарта

2- информация за изп.дог.Адванс Медикал

3 -информация за изп.дог.Б.Браун

4- информация за изп.дог. Бикомед

5- информация за изп. дог. Булмар

6 – информация за изп.дог. Елпак

7- информация за изп.дог.Екомет

8 -информация за изп.дог. Истлинк

9 – информация за изп.дог. Контакт Медикъл

10- информация за изп. дог. Ливеда

11 -иформация за изп.дог.МТИ

12-информация за изп. дог. РСР

13- информация изп.дог.33Соломед

14 -информация за изп.дог.43 Соломед

15-информация за изп.дог.Софарма

16 -информация за изп.дог.Фьоникс

17 – информация за изп.дог. Хелмед

18 – информация за изп. дог.Химтекс

Добавени документи от 26.05.2016 г. – протоколи от работата на комисията, решение за избор на изпълнител, заедно с приложенията към тях и решения за прекратяване на процедурата по чл. 39 от ЗОП.

izdelia_2016 (5)