ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС III“

Линк към АОП

21.08.2018 г.

Обявления изпълнени договори 21.08.2018

24.07.2017 г.

– 20- Обявление сключени договори

-1- Договор- №31

-1- Договор

-1- Договор-№33

-1- Договор-№34

-1- Договор-№35

-1- Договор-№36

-1- Договор-№37

-1- Договор-№38

-1- Договор-№39

-1- Договор-№40

-1- Договор-№41

-1- Договор-№42

-2- Ценово предложение- №31

-2- Ценово предложение- №32

-2- Ценово предложение-№33

-2- Ценово предложение-№34

-2- Ценово предложение-№35

-2- Ценово предложение-№36

-2- Ценово предложение-№37

-2- Ценово предложение-№38

-2- Ценово предложение-№39

-2- Ценово предложение-№40

-2- Ценово предложение-№41

-2- Ценово предложение-№42

-3- Техн.предложение- №31

-3- Техн.предложение-№33

-3- Техн.предложение-№34

-3- Техн.предложение-№36

-3- Техн.предложение-№37

-3- Техн.предложение-№38

-3- Техн.предложение-№39

-3- Техн.предложение-№40

-3- Техн.предложение-№41

-3- Техн.предложение-№42

-3- Техн.спецификация-№35

-3- Техническо предложение – №32

17.07.2017 г.

– 19 Обявление прекратени позиции

03.07.2017 г.

– 15 Протокол 3

– 15.1 Прил. 1 към Прот. 3 КЛАСИРАНЕ

– 15.2 Прил.2 към Прот.3

– 16 Доклад

– 17 Решение избор на изпълнител

– 17.1 Прил.1 класиране към Решение

– 17.2 Прил.2 първи места Решение

– 18 Решение прекратяване

07.06.2017 г.

– 13 Протокол 2 07.06.2017г.

– 13.1 Приложение 1 към протокол 2

– 13.2 Приложение 2 към протокол 2

– 14 Съобщение цени

25.05.2017 г.

– 24.5 Разяснение Биомед

– 24.6 Разяснеие Хелмед

– 24.7 Разяснение Сърджимед

– 24.8 Разяснение Адванс Медикал

– 24.9 Разяснение Екомет

– 24.10 Разяснение Истлинк

23.05.2017 г.

– 24 .1 Разяснения Химтекс

– 24. 4 Разяснения Екомед

– 24.2 Разяснения Биомед

– 24.3 Разяснения Истлинг

25.04.2017 г.

– 12 – Протокол 1 25.04.2017г.

06.03.2017 г.

– 00 – Документация

– 1 Решение

– 2 Обявление

– 3 Техническа спецификация

– 4 Техническо предложение

– 5 Ценово предложение

– 6 ESPD-BG1

– 7 Декларация-срок на валидност

– 8 Декларация по чл.39, ал.3, б.в от ППЗОП

– 9 Образец оторизация

– 10 оферта -образец и опис

– 11 – Проект договор