Доставка на медицински изделия за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Публикувано на 24.10.2014 г. в АОП № 00708-2014-0005. Допълнение от 24.02.2015 г.

Medicinski_izdelia (2)