Доставка на лекарствени продукти за нуждите на НМТБ

№ в АОП -00708-2014-0007

Добавени разяснения 11.12.2014 г. Добавено писмо от 17.03.2015 г. Добавена покана за жребии от 01.04.2015 г. Добавен протокол по чл.72 и приложение на 02.04.2015 г. Решение на възложителя от 03.04.2015 г. и приложения към него.
Информация за сключени договори добавена на 18.05.2015 г. Добавен един брой договор от 20.05.2015 г.

Lekarstva