Доставка на лекарства по 15 обособени позиции за нуждите на НМТБ Цар Борис III

Линк към АОП

02.07.2018 г.

– 9 – Обявление скл.дог.2018 год. скан.

Договори 2018_1

Договори 2018_2

18.06.2018g.

– 29 – Обявление прекратяване ном. 76

15.06.2018г.

– 28 Обявление прекратяване ном. 230

05.06.2018 г.

-27.1Решение 85

04.06.2018 г.

– 26 Решение 84 от 04.06.2018г.

30.05.2018 г.

– 24 Решение 83 от 30.05.12018

– 25 Решение 82 от 30.05.2018 – прекратяване – ном. 230

29.05.2018 г.

-23 Обявление прекр. позиции скан.

15.05.2018 г.

– 19 Протокол 3 скан.

– 19.1 Прил. 1 към Протокол 3

– 19.2 Приложение 2 към Протокол 3

– 20 Доклад

– 21 Решение класиране

– 21.1 Прил.1 към Решение-оценка и класиране

– 21.2 Прил.2 към Решение -първи места

– 22 Решение прекратяване

02.04.2018 г.

– 16 Протокол 2 от 02.04.2018г.

– 16.1 Протокол 2 Прил.1

– 16.2 Протокол 2 Прил.2

– 16.3 Справка Прил.3 към Протокол 2

– 17 Съобщение цени 02.04.2018

06.03.2018 г.

– 15 Протокол 1 от 06.03.2018

05.02.2018 г.

– 1 Решение

– 2 Обявление

– 3 Документация

– 4 Тех. спец. Прил.1

– 5 Техн. предложение Образец 2

– 6 Ценово предложение Прил.2

– 8 Заявление_и_опис Обр. 1

– 8.1 ЕЕДОП-BG1

– 9 Декл. усл. договор Обр. №3

– 10 Декл. срок на валидност Обр. №4

– 11 Декл. по чл.261, ал.1 Обр. №5

– 12 Декл. разреш. за употреба Обр. №6

– 13 Декл. данъци и осигур. Обр. 7

– 14 Проект дог. Обр. 8