Доставка на лекарства за нуждите на НМТБ Цар Борис III за 2017 г.

21.08.2018 г.

– Обявления за изпълнени договори 21.08.2018

02.10.2017 г.

Oбявление за изменен договор 2

– 1 – Анекс №58 28.09.17 год.-скан

19.06.2017 г.

– 45.1 Обявление скл. дог.

– 46 Обявление прекратяване

21-14.06.17-Договор Фьоникс

22-14.06.17-Договор Софарма

23-14.06.17-Договор Соломед

24-14.06.17-Договор Медекс

25-14.06.17-Договор Булмар

26-14.06.17-Договор Търговска лига

27-14.06.17-Договор Фаркол

28-14.06.17-Договор Фаркол

Техн. предложение Булмар

Техн. предложение Медекс

Техн. предложение Соломед

Техн. предложение Софарма

Техн. предложение Търговска лига

Техн. предложение Фаркол 28

Техн. предложение Фаркол

Техн. предложение Фьоникс

Ценово предл. – 21 Фьоникс

Ценово предл. 25 Булмар

Ценово предл. Софарма

Ценово предл.23 Соломед

Ценово предл.24 Медекс

Ценово предл.26 Търговска лига

Ценово предл.27 Фаркол

Ценово предл.28 Фаркол

05.06.2017 г.

– 44 Решение прекратяване 51.-05.06.17

29.05.2017 г.

– 19 Обявление решение за прекратяване

22.05.2017 г.

– 18 Решение 46, втори места и приложение

18.05.2017 г.

-17 Съобщение ЕТ ДВН ЛЕКАРСТВА

17.05.2017 г.

-16 Решение 43 от 17.05.2017 и приложение

11.05.2017 г.

– 12 Решение класиране 40-11.05.2017

– 12.1 Приложение 1 към решение 40

– 12.2 Приложение 2 към решение 40

– 12.3 Приложение 1

– 12.4 Приложение 2

– 13 Решение прекратяване 41-11.05.2017

– 14 Протокол 3- 11.05.2017

– 14.1 Приложение 1 – Протокол 3

– 14.2 Приложение 2-Протокол 3

– 15 Доклад 11.05.2017

07.04.2017 г.

– 7 – Протокол 2-ри

– 8 Прил.1 към ПРОТОКОЛ 2

– 9 Приложение 2 Протокол 2

– 10 Приложение 3 Протокол 2

– 11 Съобщение цени

15.03.2017 г.

– 6 Протокол 1 от 15.03.2017г.

13.02.2017 г.

– 5 Отговор запитване 13.02.2017

23.01.2017 г.

– 3 – Документация

– 4 Техническа спецификация лекарства 2017 г.

– 5 ESPD-BG1

– 6 Техническо предложение – лекарства

– 7 Ценово предложение

– 8 Оферта образец № 1 и опис

– 9 Декларация срок на валидност – образец №4

– 10 Декларация по чл.261, ал.1 – образец №5

– 11 Декларация разрешение за употреба – образец №7

– 12 Декларация приемане условия на договор – образец №3

– 13 Проект на договор – обр. №6

– 1.1 Решение

– 2.1 Обявление