Доставка на лабораторни реактиви и консумативи

Линк към АОП

Информация изпълнени договори

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория, микробиология и патоанатомия. Добавени разяснения на 30.07.2015 г. Добавен протокол по чл.68, ал.7 на 02.09.2015 г. Добавен протокол по чл.69а от ЗОП. Добавено писмо за жребий на 25.09.2015 г.Добавен протокол по чл. 72 и решение за класиране на възложителя на 30.09.2015 г.Добавени договори на 23.10.2015 г.

lab_reaktivi (2)