Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Клинична лаборатория „Експертиза на авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

Линк към АОП

04.02.2020 г.

Изпл.Договори СКАНИРАНИ

07.01.2019 г.

Сключени договори_3

Сключени договори_2

Сключени договори

– 15.1- Обявление СКЛ.ДОГ. СКАНИРАНО

03.12.2018 г.

– 21 Обявление Резултати от процедурата 03.12.2018

16.11.2018 г.

– 14 Протокол 2 от 19.10.2018 скан

– 14.1 Прил.1 към Протокол 2

– 14.2 Прил.2 към Прот.2

– 16 – Протокол №3 от 14.11.18год. СКАНИРАН

– 16.1 – Приложение №1 към Протокол №3 от 14.11.18 год.-Оценка и Класиране

– 16.2 – Доклад-вх.№13-3-2420-14.11.18год.СКАН.

– 17 – Решение -класиране №112-16.11.18 год. СКАН.

– 18 – Прил.1 към Решение-класиране (1)

– 19 – Прил.2 към Решение – първи места

– 20 – Решение-прекратяване №113-16.11.18год. СКАН

19.10.2018 г.

– 15 Съобщение отваряне на ценови предложения

26.09.2018 г.

– 11 Протокол 1 от 26.09.2018 скан.

– 12 Писмо до АОП

– 13 ОТГОВОР ОТ АОП

30.07.2018 г.

– 1 Решение

– 2 Обявление

– 3 espd-request Обр.4

– 4 Документация лаб. реактиви

– 5 Техническа спецификация

– 6 Техническо предложение

– 7 Ценово предложение

– 8 Декл. клаузи дог. и срок оферта – Обр. 3

– 9 Проекто дог. Образец 5

-10 Оферта и опис Обр.1