Доставка на инжектор

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на фабрично нов инжектор за компютър томограф.
Добавен утвърден протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП на 20.03.2015 г.

Injektor