Доставка на апаратура и оборудване на анест. работно място

АОП № 00708-2015-0003. Добавен протокол по чл.68, ал.7 на 08.06.2015 г. Добавен протокол по чл.68, ал.10 на 16.06.2015 г. Добавен протокол по чл.72 и решение на 19.06.2015 г. Добавен договор на 06.07.2015 г.

02.12.2016 г.

Информация изпълнение договор

dostavka_anest_aparat