Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

19.09.2017г.

– 1.1 Договор Хроно

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан.

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан.

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан. Джи-Мед

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценова презложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан. Лабекс Инженеринг

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан. Марвена Диагностика

– 2 Тенх.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан. Дрегер Медикъл

– 2 Техн.спец.

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

 

– 1.1 Договор скан. АПР

– 2 Техн.предложение

– 3 Ценово предложение

– 4 Техническа спецификация Прил.1

30.08.2017 г.

– 20 Протокол 1 30.08.2017 скан.

– 21 Съобщение за прекр. 30.08.2017 скан.

08.08.2017 г.

– 18 Информация за удължаване на срок за подаване на оферти

– 1 Информация АОП

– 2 Обява

– 3 Указания за участие

– 4 Инф. лист-Образец 1

– 5 Обазец на офертата .Образец 2

– 6 Декл. по чл.54, ал.1-Образец 3

– 7 Декл. по чл. 54, aал..1 3-5-Образец 4

– 8 Списък услуги-Образец 5

– 9 Списък Техн. лица Образец 6

– 10 Декл. техн. оборудване-Образец 7

– 11 Декл. по чл.66, ал.1.-Образец 8

– 12 Декл. чл. 3, т.8 Образец 9

– 13 Техн. предл. Образец 10

– 14 ДОГОВОР

– 15 Ценово предложение Прил.2

– 16 Ценово предложение Прил.2а

– 17 Техническа спецификация Прил.1