Антикорупция

Подаване на сигнали за корупция и корупционни прояви на следния адрес: бул. ,,Княгиня Мария Луиза“ 108, ет. 4 – деловодство или на e-mail: nmtb_sofia@abv.bg
Сигналите се подават в писмен вид с посочен подател и адрес за кореспонденция.
За периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.
За периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. в НМТБ ,,Цар Борис III“ не са постъпили сигнали, съдържащи твърдения за корупция и корупционни прояви.