Обяснителна записка за извършени разходи за Covid-19 към 30.04.2022 г.

Обяснителна записка за извършени разходи за Covid-19 към 30.04.2022 г.