Обяснителна записка извършени разходи за Ковид-19 към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка извършени разходи за Ковид-19 към 31.03.2022 г.