Обяснителна записка за извършени разходи за COVID-19 към 31.01.2022 г.

Обяснителна записка за извършени разходи за COVID-19 към 31.01.2022 г.