Рецензия от проф Хараланов за професура

Рецензия от проф Хараланов за професура