Административно стопански блок

1. Отдел „Управление на човешките ресурси, подбор на кадри и гражданска защита”

-Направление „Информационно обслужване”

2.Отдел Финансово-счетоводен

-Направление „ Счетоводство”;

-Направление „Труд и работна заплата”;

-Направление „ Договори и договорни партньори”;

-Направление ” Обществени поръчки”

3. Отдел „Стопански

– Направление „ БЗУТ ,оценка на здравния риск и медицинска апаратура”;

– Направление” Транспортна служба”;

– Направление „ Стерилизация и пералня”;

– Направление „Болнично хранене” ;

– Направление” Техническа служба за поддръжка”;

– Направление”Секретар и деловодство”;

– Направление „Куриер”;

– Направление”Архив”;