Клиника по вътрешни болести

Клиника по вътрешни болести при НМТБ„Цар Борис ІІІ” с адрес: Р България, гр.София, ПК1233, бул. „Мария Луиза”№104, 4-ти етаж,

Телефони за връзка:

Началник клиника 02/932-2952,

Лекари 02/932-2942,

Мед.сестри 02/932-2524.

Началник на Клиника по вътрешни болести е

д-р Добромир Танев – ревматолог

В Клиника по вътрешни болести работят и следните специалисти:

Д-р Сотир Сотиров – специалист по вътрешни болести и по пулмология и фтизиатрия, научен сътрудник I ст. Професионална квалификация по бронхология: бронхоскопия и бронхография.

Д-р Цвета Тодорова – специалист по вътрешни болести и гастроентерология. Удостоверение за  ГИ ендоскопия, за интервенционална ГИ ендоскопия, ехография на коремни органи и доплер ехография. Член на: Българско дружество по гастроентерология, ГИ ендоскопия и ехография, Български гастрохирургичен клуб, Европейско дружество по ГИ ендоскопия.

Д-р Васил Ранков – специалист по вътрешни болести. Квалификация за ехография на коремни органи, Удостоверение за  ГИ ендоскопия.

Д-р Бахзад ел Ахмед – специалист по вътрешни болести. Ехография на коремни органи и доплер ехография на коремни органи.

Д-р Кадир Джамфер – специалист по ендокринология. Удостоверение за  ехография на щитовидна жлеза

Д-р Даниела Иванова Бичовска – ревматолог

Д-р Вероника Костадинова – гастроентеролог

 

В Клиниката се извършват следните специализирани дейности:

  • ехография на коремни органи и щитовидна жлеза,
  • горна и долна ендоскопия,
  • полипектомия,
  • вътреставно приложение на медикаменти.

 

Клиниката има собствена апаратура и е създадена вътрешна организация за осигуряване на всички необходими изследвания

vutreshna