Експертиза в Ж.П., воден и автотранспорт

Отделение по медицинска и психологическа експертиза в Ж.П., воден и автотранспорт.

ekspert1

Дейността и функционалните отговорности на отделението по ЕКСПЕРТИЗА В Ж.П., ВОДЕН и АВТОТРАНСПОРТ към НМТБ „Цар Борис III” – София , са регламентирани от  приложението на следните наредби:

Наредба №3 от 2011 г към ЗДвП – за водачи на МПС

Наредба №54 – за медицинските и психологическите изисквания към персонала, осъществяващ железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Наредба № 11 от 30.04.2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на  морските лица в Р.България.

ekspertno2   ekspert3

В отделението се извършват следните дейности :

 • Първоначална и периодична медицинска експертиза за професионална годност на служителите в различните звена на транспорта.
 • Медицински подбор на кандидатите за работа
 • Профилактични медицински прегледи

За осъществяване на дейността си, отделението разполага със следните кабинети :

 • Вътрешни болести – д-р Алекси Вълков – началник отделение, специалист „Вътрешни болести”.
 • Хирургия –  д-р Я.Велинова-Цветанова –  с призната специалност – „Хирургия”.
 • Очни болести – д-р Б.Михайлов – специалист, с призната специалност по „очни болести”.
 • Психо-терапевтичен кабинет – д-р М.Георгиев – специалист , психиатър.
 • Неврологичен кабинет – д-р Р.Николова , специалист – невролог.
 • УНГ кабинет – д-р В.Коцева – специалист УНГ болести.
 • Кабинет „Превантивна кардиология”- доц.Е.Стойнев
 • Вътрешни болести – д-р Валя Цветанова – ординатор