Хирургична клиника

ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

Клиниката предоставя разнообразни хирургични услуги, отговарящи на стандартите за добра медицинска практика. Развива иновационни технологии в областта на общата хирургия, съдовата хирургия, ортопедията и травматологията, гинекологията. Разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на всички коремни органи (хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, правото черво, органите от жлъчно-чернодробната и дуоденално-панкреатичната система, ретроперитонеалното пространство, млечната жлеза (гърдата), седалището, ануса и околоаналното пространство).

В клиниката се извършва функционална (неинвазивна) диагностика,  консервативно и оперативно лечение на широк спектър заболявания от областта на съдовата патология. Основен приоритет са хроничните неинфекциозни съдови заболявания със социално икономическа значимост – скрининг, профилактика и лечение на пациенти с венозен тромбемболизъм – повърхностен и дълбок тромбофлебит; хронична венозна болест – първична и вторична; хронична артериална недостатъчност на долните крайници; заболявания на сънните (каротидни) артерии; аневризмална болест с различна локализация – коремна аорта, артерии на горни и долни крайници, висцерални съдове; болести на лимфната система.

Екипът на клиниката се стреми към непрестанното усъвършенстване и развитие на оперативните техники в областта на общата коремна, гнойно-септична, съдова и спешна хирургия, ортопедия-травматология и оперативна гинекология.

Клиниката разполага с 28 болнични легла ситуирани в стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел. Налице е непосредствено взаимодействие с отделението по Интензивно лечение, което разполага с 8 оборудвани и предназначени за специализирано интензивно лечение легла.

Операционните зали които функционират към Клиниката са оборудвани с модерна лапароскопска апаратура и необходимият инструментариум за извършване на всякакви конвенционални и лапароскопски операции.

Екип

DSC_0067

Име: Професор Христо Цеков, дм

Квалификация: Лекар-хирург – 31 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

Придобита специалност по:

1. Обща хирургия

Медицински университет – София, Медицински факултет

от 16.07.1992
2. Гръдна хирургия

Mедицински университет – София, Медицински факултет

от 01.06.1998

Научно звание/степен:

Професор

от 2019 г.

Доцент

ОТ 2008 Г.

ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА от 2006 г.

Съвременни критерии и основания за избор на дебело черво при пластично заместване на хранопровода – Дисертационен труд

Други специализации и преквалификации:

1999 г.

Сертификат – удостоверение за курс по миниинвазивна хирургия

„Лапароскопска холецистектомия”

2009 г.

Университет “Луй Пастьор”, Страсбург, Франция Хирургически и организационни умения по миниинвазивна хирургия:

  1. Университетска диплома по Лапароскопска хирургия;

  2. Сертификат от Европейски Институт по ТелеХирургия – интензивен курс по миниинвазивна хирургия

  3. Френско Дружество за Дигестивна хирургия – Атестат за обучение по обща и лапароскопска хирургия;

2011 г.

Курс “Квалификация на координатор-проекти” – Организационни и практически умения за концептуализиране и структуриране на научни проекти.

Чужди езици: Френски, английски, руски

Трудов стаж по специалността: 31 години

Научни публикации: над 150 – в областта на:

Спешна медицина

Спешна хирургия

Хирургия на хранопроводните заболявания

Остър хирургичен корем (илеус, перитонит, остър панкреатит)

Травма (коремна, гръдна, съчетана)

Хирургична Онкология

Съдова хирургия

 

МОНОГРАФИИ:

  1. Пластични реконструкции на хранопровода

Издателство “Изток-Запад”, 2011

ISBN 978-954-321-878-3

  1. Перфорации и руптури на хранопровода

Издателство “Изток-Запад”, 2014

ISBN 978-619-152-517-1

Участие в национални научни форуми: 69

Участие в международни форуми: 10

Други дейности в областта на медицината:

Експерт към СГС и САС на РБългария  от 1998 г. до сега  за съдебно-медицинска експертиза за нуждите на досъдебното и съдебно производство;

Консултант на НЗОК от създаването ù до сега;

Член на Работна група по изготвяне на становища за Клинични пътеки в хирургия;

Член на Работна група по изготвяне на стандарт по Гръдна хирургия;

Член на Работна група за изработване на стандарти за добра клинична практика при лечението на хирургични заболявания – Консенсус за поведение към болните с остър панкреатит, БХД;

Републикански Консултант по хирургия от 1996   г.;

Член на Научни журита – по процедури за присъждане на ОНС „доктор” и заемане на академични длъжности „главен асистент” и „доцент”:

Член на Редакционната колегия на сп. “Спешна медицина” ISSN 0861-9964;

Рецензент в научни списания: Медицински преглед – хирургични заболявания, 1998-2002; Доклади на БАН, 2011; Turkish Journal of Emergency Medicine (Tr J Emerg Med) 2009, [International, Peer Reviewed]; Macedonian Journal of Medical Sciences(MJMS) 2011, [International, Peer Reviewed].

 

Член на:

Български Лекарски Съюз;

Българско Хирургическо Дружество;

Българска Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия;

Българско дружество по Спешна медицина – Учредител;

Eвропейско дружество по гръдна хирургия;

International College of Surgeons;

Europеаn Pancrеatiс Club;

Eurosurgery;

European Institute of TeleSurgery (EITS).

DSC_0082

Лекар ординатор

Име: Д-р Максим Шери Таджер

Квалификация/Придобита специалност: Лекар-хирург

1. Обща хирургия;

2. Сертификат по мини-инвазивна хирургия на жлъчния мехур, черния дроб, колоректална хирургия ( Клементиненхауз – Хановер;

3. Сертификат по лапароскопска хирургия на херниите на предната коремна стена и коремна хирургия (Университетска болница – Хановер под ръководството на Проф Клепнауер)

Други специализации и преквалификации:

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Чужди езици: Английски, немски, руски

Трудов стаж по специалността: 17 години

Научни публикации: Над 50 публикации в реномирани български и чуждестранни научни списания, активен автор, с многобройни участия в престижни научни конгреси. Научните му интереси са насочени в областта на спешната и общата хирургия – диагностиката и хирургичното лечение на жлъчнокаменната болест (състав и растеж на жлъчните камъни), усложненията на язвената болест, туморите на гастроинтестиналния тракт и др.

Лекар ординатор

Име: Д-р Йордан Георгиев Георгиев

Квалификация:

Придобита специалност по: Обща хирургия

Научно звание/степен: Старши асистент

Чужди езици: английски, руски

Трудов стаж по специалността: 25 години

Научни публикации: 32 научни статии

Участие в наши и международни форуми: 28 участия в национални и международни научни форуми

Други дейности в областта на медицината: Експертна медицинска дейност – председател на медицински комисии за оценка на здравословната правоспособност на транспортните работници

Д-р Тодор Георгиев

hirurgia1

Трудов стаж по специалността – 21 години

1995 г. – Висше образование – Медицина – МА – София

1996-2006 г. – хирург, съдов хирург – НЦССЗ – София

2006-2014 г. – хирург, съдов хирург – УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” – София

2016 г. – хирург, съдов хирург – НМТБ “Цар БорисIII”- София

Специалности: Обща хирургия и Съдова хирургия

Д-р Велинова

Трудов стаж по специалността – 35 години

1980 г. – Висше образование – Медицина – МА – Санкт Петербург

1980-1990 г. – хирург – Районна болница – Лом

1990-2016 г. – хирург – НМТБ ”Цар Борис III” – София

Специалности: Обща хирургия

Д-р Максим Таджер

Д-р Владимир Андонов