slide

Публична покана за доставка и монтаж на стерилизатор

На 18.09.2014 г. от 11.00 ч., ет. 4, заседателна зала ще се извърши отваряне на постъпилите оферти по процедура с публична покана за ,,Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на парово – вакуумен стерилизатор, обучение на персонала за работа с апарата  и гаранционно обслужване на същият за нуждите на НМТБ ,,Цар…

slide

Образци на документация, количествена сметка и публична покана..

Образци на документация, количествена сметка и публична покана за процедура по глава 8А с предмет ,,Демонтаж, доставка и монтаж  на нова  дограма, обръщане около дограмата,шпакловка и латекс в помещения на клинична лаборатория и отделение по патологоанатомия за нуждите на НМТБ “Цар Борис ІІІ”София“. publ_pokana

slide
slide
slide

Охрана на НМТБ „Цар Борис ІІІ“

Качени решение и обявление в АОП Ohrana